TJÄNSTER

Vi vänder oss till den tunga industri- och byggsektorn och till dig som vill hyra lager, hantera material och transportera gods. ​

Hos oss kan du hyra lokaler utifrån ditt verksamhetsbehov och kombinera det med vårt tjänsteutbud av lagring på kort och lång sikt, lastning och frakt. Fraktservice har ett eget tullager som möjliggör ett brett och komplett intermodalt tjänsteerbjudande. ​​​

Med nära 40 års erfarenhet av omlastning och bearbetning av skrymmande och tungt material kan du räkna med god service för dina specifika behov. Vi jobbar både med speditörer och slutkunder.


Kontakta oss för mer information!

 

LAGRING

Vi förfogar över 15 000m2 lagerytor och erbjuder bl.a: tull-lager, lagerhållning av pallgods i stallage, coils-lager med travers, containers, industriflyttningar, industrimoduler, byggetableringar, plastemballering, godssortering och papperslager.

LASTNING

På vår terminal erbjuder vi möjligheten att lossa och lassa tungt och skrymmande material. 

 

FRAKT

 

SJÖFRAKT

Vi förfogar över egen kaj och kan hantera fartyg upp till 100m med ett djupgående på 5,6m. ​

VÄGFRAKT

Med eget åkeri distribuerar vi både inom Skandinavien och Europa. 

TÅGFRAKT

Vi har ett eget anslutningsspår till vår terminal och här hanteras i huvudsak stål, trä och papper. Vi förmedlar tågfrakter över hela världen i samarbete med tågoperatörerna. ​​