top of page

KVALITET & MILJÖ

Fraktservice miljöpolicy är att med så liten påverkan på miljön som möjligt utveckla och optimera verksamheten. Miljöpolicyn är grunden för våra miljömål:​

 • Vi respekterar och följer lagar och regler på nationell och europeisk nivå​.
   

 • Vi kör alla terminalfordon på EcoPar miljöbränsle.
   

 • Vi håller oss uppdaterade kring lagändringar​.
   

 • Trafiken optimeras avseende rutt, last och distans så att transporten har så liten påverkan på miljön som möjligt.​
   

 • Vi nyttjar materiel och teknik på ett resurseffektivt sätt och minimerar t ex användningen av engångsprodukter.​
   

 • Vi väljer underleverantörer med hänsyn till vår egen miljöpolicy.​
   

 • Personalen informeras om riskerna med utsläpp av t ex farligt avfall för att förebygga incidenter som påverkar miljön negativt.​
   

 • Personalen utbildas i bränslesparande körning samt renhållning av fordon.​
   

 • Kommunens återvinningsresurser utnyttjas fullt ut.​
   

 • Vår miljöpolicy är känd för samtliga anställda.​
   

 • Miljöansvarig är utsedd.

9M6A0857.jpg
bottom of page