top of page
  • nicklasjohansson6

Fraktservice satsar helhjärtat på teminalverksamheten

Vi har sedan förvärvet av Fraktservice i somras genomfört ett antal större förändringar för att skapa ett välmående och välfungerande företag. Samtliga affärsområden har setts över och noggranna analyser har legat till grund för de förändringar som genomförs Vi ser att efterfrågan för kombiterminal, import, export och tullager är god samt att vår externa åkeriverksamhet inte är långsiktigt lönsam. Därför gör vi nu en konsolidering av bolagets verksamhet och väljer att avveckla den externa åkeridelen, berättar Jonatan Larsson, VD.


Affärsområdet Åkeri som utför lastbilstransporter på externa uppdrag, har haft ansträngda marginaler över en längre tid. ”Branschen är marginaliserad och den hårda konkurrensen bland annat på grund av utländsk arbetskraft har bidragit till den uppkomna situationen. Efter en noggrann utvärdering av vårt totala erbjudande har det visat sig att ”det inte är här vi ska satsa”, fortsätter Jonatan.

Fraktservice kommer fortsatt kunna erbjuda landtransporter med lastbil för affärer kopplade till terminalverksamheten både med egna lastbilar samt via samarbeten med andra åkeriverksamheter. ”För våra kunder som fortsatt önskar en helhetslösning så är det givet att vi skall erbjuda just det men i en omfattning anpassad till våra aktuella terminaluppdrag”, säger Jonatan.

En effekt av att avveckla åkeridelen är att sex anställda påverkas. Även om affärsområdet inte har visat sig vara lönsamt, så menar Jonatan att logistik totalt sett är en tillväxtbransch, där många företag som har Åkeri som sin kärnverksamhet och arbetstillfällen finns det gott om Han förutspår goda fortsatta möjligheter i branschen och understryker: ”givetvis gör vi vårt yttersta för att göra en så bra avveckling som möjligt genom god dialog med både anställda, partners och kunder som nu påverkas av vårt beslut”. Avvecklingen är planerad att ske succesivt under Q1-Q2 2021.

Han berättar vidare om innebörden av den helhjärtade satsningen. ”Vi har just nu flera stora spännande uppdrag bland annat levererar vi tusentals ton markanläggningsmaterial för bla Västlänken vilket innebär att vi lossar ifrån järnväg, lagerhåller och fraktar spont och stålmaterial till flera av de stora anläggningsprojekten som just nu pågår i staden. Vi är också en av tre kontrollstationer utsedda av Jordbruksverket. Här förutser vi en ökning när Brexit träder i kraft eftersom det innebär att all handel med UK får striktare kontroll pga utträdet ur EU. ”Vi har många intressanta förfrågningar och satsar också vidare på eget tullager för internationella logistikförsändelser”, säger Jonatan.

Det är med stolthet och passion han vidare berättar om ambitionen att vara det personliga fraktbolaget med helhetslösningar inom kombiterminal. ”Vi är fortsatt ett litet bolag med stor kompetens och vilja att möta varje kund personligt med hög service”, säger Jonatan. Det unika läget på Marieholmsgatan 82-84, fem kilometer ifrån centrala Göteborg i kombination med möjligheterna att lossa och lasta båtar vid egen kaj, järnvägsspår till terminalen samt maskinpark och kunskap att hantera stort och skrymmande gods gör att Fraktservice nu satsar helhjärtat på detta affärsområde. För att möta satsningen kommer nya kompetenser att rekryteras till verksamheten

Jonatan ler när han avslutningsvis hälsar nya och befintliga kunder och partners varmt välkomna: ”här finns kapacitet och hjärta för alla!”398 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page